IX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W dniu dzisiejszym odbyło się IX Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Świetlica Integracyjna ,,SKRZYDŁO ANIOŁA”, na którym Zarząd Stowarzyszenia otrzymał jednogłośnie absolutorium.
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia dziękuję Członkom Stowarzyszenia, podopiecznym i wszystkim wspierającym naszą działalność.