Spotkanie Wigilijne 2023

Wigilijne spotkanie. I wszystko jest jak przed rokiem. Biały obrus, sianko, potrawy, kolędy, prezenty, życzenia, opłatek. Lecz co to znaczy podzielić się opłatkiem? To dobrze życzyć innym i wszystko im przebaczyć. Więc życzymy Wam Kochani, by te święta były dla Was czasem pełniejszego wejścia w tajemnicę Bożej miłości, która przyszła do nas w ubóstwie betlejemskiej stajenki. Pozwólmy, aby tajemnica Bożego Narodzenia ożyła w nas, aby Jezus narodził się w nas na nowo i działał przez nas. Niech ten czas będzie okazją do zatrzymania i zamyślenia się nad dobrocią i wielkością naszego Pana.